py0ula5jg3eqgdi38nb4825ityx0a9

Aanmelden

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via een van onze aanmeldformulier / inschrijfformulieren

Of u kunt contact opnemen met onze administratie:

Nieuwveld 53

5702 HW Helmond

Of via ons contactformulier (e-mail).

 

Duur lidmaatschap en betaling

U gaat een lidmaatschap aan voor een minimaal 1 seizoen. 

Dit doet u door het invullen van het inschrijfformulier en de ondertekening daarvan waardoor u zich conformeert aan onze voorwaarden zoals die hier zijn uitgelegd.

Onze jaarplanning is echter verdeeld in 2 seizoenen lopende van augustus tot en met december en van januari tot in juni.

Het lidmaatschap gaat pas in als zowel het inschrijfgeld en (een gedeelte van) het contributiegeld voor het komende seizoen betaald heeft. De contributiebetaling wordt per seizoen geind en daarin worden gegarandeerd 14 lessen gegeven (m.u.v. beginnersgroepen). Als dit minimale aantal niet gegeven is, kan het zijn dat deze lessen alsnog in een volgende periode gegeven worden. En dat u daar dan ook recht op heeft. Dit probleem kan alleen optreden in de 2e helft van een jaar (periode augustus t/m december).

Na 1 seizoen heeft u een flexibel lidmaatschap conform de wet van Dam, met een maximale opzegtermijn van 1 maand. Tenzij u een nieuwe overeenkomst met ons bent overeengekomen. In dat laatste geval gaat u weer vanaf de overeenkomst datum een lidmaatschap met ons aan voor de duur van minimaal 1 jaar.

U bent per seizoen contributie verschuldigd.

Indien u zich niet officieel via bovenstaande methode afmeldt, blijft u automatisch ingeschreven en is er dus ook een betalingsverplichting voor een nieuw seizoen. De betalingsverplichting stopt dus pas als u zelf tijdig afmeldt via bovenstaande manieren (online/offline).

Indien u zich afmeldt dan wordt uw lidmaatschap beëindigd en wordt u dus uitgeschreven. Indien u zich weer wilt inschrijven daarna, bent u dan ook opnieuw inschrijfgeld verschuldigd (tenzij expliciet in overleg anders overeengekomen)

U krijgt tijdens uw lidmaatschap altijd de mogelijkheid om uw lidmaatschap te pauzeren, d.w.z. dat u bijvoorbeeld 1 seizoen de lessen niet volgt, maar in het nieuwe seizoen dat er op volgt pas weer uw lidmaatschap zult hervatten. Hiermee vervalt uw lidmaatschap niet, maar wel de verplichting om tijdens de pauze uw lidmaatschapsgeld te voldoen. Bij een pauze vervalt echter wel de mogelijkheid tot het kosteloos opzeggen en bent u dus altijd gehouden een de wettelijke opzegtermijn van 1 maand. Het pauzeren kan alleen in overleg met onze administratie en/of met goedkeuring van de familie Reniers. U krijgt hier altijd een schriftelijke bevestiging van, mits u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Gemiste Lessen / Inhalen

Het kan zijn natuurlijk dat u een les helaas moet missen. Omdat we altijd nieuwe stof herhalen op de volgende les, is dat meestal geen probleem  als u incidenteel een les mist. De lessen worden natuurlijk wel door ons gegeven , ook al bent u wellicht verhinderd. De contributie is per seizoen en niet per les of voor een pakket van een aantal lessen. Dat betekent dus ook dat u geen formeel recht heeft op de door u gemiste les, omdat u verhinderd was. Natuurlijk kan er altijd in overleg gekeken worden of u de les op een andere dag en tijd kunt inhalen en zullen we dat ook altijd proberen aan te bieden. Gemiste lessen dienen altijd binnen het het lopende seizoen te worden gepland waar mogelijk.

Contributie/Lesgeld

De contributie wordt 2 maal per jaar voldaan per seizoen. Per verschillende discipline zijn andere bedragen verschuldigd. Ook is er een mogelijkheid om deze betalingsverplichting individueel anders in te vullen. Echter dit kan alleen in onderling overleg.

De contributie zal in de eerste maand van het nieuwe seizoen geïncasseerd worden.

Dat kan aan de balie contant of met PIN , we kunnen u ook een betaalverzoek sturen desgewenst en mocht u het zelf willen overmaken dan kan dat ook natuurlijk op ons banknummer NL47 KNAB 0258 1734 83  t.n.v. Dansschool Reniers – Helmond. Vermeld altijd naam van het lid en de dag en tijd van de groep waarover u voor betaalt. 

Bij te late betaling krijgt u een nota met € 3,00 extra aan administratiekosten.

Wijzigingen

Het doorgeven van wijzigingen (adres, telefoonnummer en e-mailadres) kan eenvoudig online via een speciaal wijzigingsformulier. u kunt dat hier vinden.

Opzeggingen / Afmelden

Het lidmaatschap eindigt uitsluitend door SCHRIFTELIJKE opzegging bij de ledenadministratie, bij voorkeur via ons afmeldformulier. Bij opzegging ontvangt u altijd een bevestiging hiervan. Draag er zorg voor dat u deze bevestiging aub bewaart.

Bent u niet in de gelegenheid gebruik te maken van ons afmeldformulier dan is een afmeldformulier is te verkrijgen bij ons secretariaat. Svp dit formulier volledig invullen en afgeven/opsturen.

Indien u uw lidmaatschap wilt beeindigen dan geldt een wettelijke opzegtermijn van 1 maand. De kosten die daaraan verbonden zijn, mocht u deze niet al voldaan hebben worden, dan nog bij u in rekening gebracht. Vanzelfsprekend mag u tijdens die maand ook nog gebruik maken van onze diensten.

U kunt als extra service het lidmaatschap kosteloos beëindigen vóór 1 juli of vóór 21 december van het lopende seizoen, zonder de verplichting van een extra maandopzegtermijn, als en alleen indien u voor het seizoen uw volledige lidmaatschapsgeld heeft voldaan.

De leden die tijdens een seizoen uitschrijven krijgen GEEN restitutie van de contributie over dat seizoen. Bij correcte beëindiging van het lidmaatschap stopt de betalingsverplichting na de wettelijke opzegtermijn van 1 maand.

Bij te late afmelding zal dus 1 maand lidmaatschap in rekening worden gebracht van 29,95 euro, maar bent u niet gehouden aan de betaling van een volledige periode.

Na beeindiging van uw lidmaatschap zult u worden uitgeschreven als lid. Dat betekent niet dat u niet meer kunt deelnemen aan activiteiten binnen onze dansschool. U kunt natuurlijk altijd weer lid worden en bent ook van harte welkom tijdens dansavonden. Bij opnieuw aanmelden als lid bent u echter wel opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

Ziekte

In geval kortdurende ziekte , kan er in overleg zoals benoemd onder ‘Gemiste Lessen / Inhalen’ geprobeerd worden om de lessen in te halen op een andere dag en tijd.

Voor een langdurig ziekte beeld, is er altijd de mogelijk gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Restitutie van lesgeld zal alleen als laatste optie in beeld zijn, en alleen als het ziektebeeld door een doktersverklaring ondersteund wordt waarbij er geen enkele mogelijkheid is ook op herstel na langere termijn.

We hopen natuurlijk dat er gezamelijk een oplossing gezocht kan worden!

Speciale betalingen

In speciale gevallen kunnen afspraken gemaakt worden over andere vormen van betalen. Dit kan alleen in overleg met de administratie of de familie Reniers.

Aleen in deze gevallen zullen losse lessen conform het tarief van 12,95 per uur in rekening worden gebracht. 

Andere tarieven zijn ook mogelijk maar alleen met instemming van de administratie en alleen als deze schriftelijk is vastgelegd.

Als tarief voor de wettelijke verplichte opzegtermijn van zal  1 maand in rekening worden gebracht.

Inschrijfgeld

Zumba : Inschrijfgeld eenmalig € 10,- p.p.

Overige disciplines : Inschrijfgeld eenmalig € 15,- p.p.

Zumba

Voor onze zumba leerlingen geldt een uitzondering. Bij Zumba werken we niet met seizoenen, maar met een strippenkaart. U kunt deze naar believen aanschaffen en als de kaart vol is, dan dient u vooraf een nieuwe aan te schaffen. Deze methode van betalen geldt alleen voor de ZUMBA lessen en niet voor andere groepen.

Stichting Leergeld Helmond

Dansschool Reniers werkt samen met de Stichting Leergeld Helmond. Het doel van deze stichting is dat alle kinderen mee mogen doen aan werkweken, excursies, schoolkampen, sport en muziek.   In steeds meer gezinnen is het financieel niet meer haalbaar om kinderen mee te laten doen met sport, dans of muziek. Zelfs de kosten die de school met zich meebrengt (excursies, uitstapjes, reisjes, kampen) zijn voor steeds meer mensen niet mee op te brengen. Deze gezinnen kunnen rekenen op de steun van Leergeld Helmond. Stichting Leergeld gaat telkens een nieuw contract voor kinderen aan met onze dansschool voor 1 jaar!

Criteria voor ouders van schoolgaande kinderen:

•in de leeftijd van 4 tot 18 jaar;

•met een laag inkomen;

•uit Helmond;

•die een concrete aanvraag willen doen t.b.v. de sociale ontwikkeling van hun kinderen.

Voor meer informatie kunt u bellen (0492) 52 28 28 of een e-mail sturen aan: leergeld.helmond@planet.nl